De ondernemingsorganisatie VNO-NCW steunt het kabinet, dat vasthoudt aan de afgesproken, zorgvuldige besluitvorming over een snelle treinverbinding met het Noorden, waarbij alle mogelijkheden worden betrokken. VNO-NCW noemt de uitspraken van kamerfracties, om op voorhand en zonder enige onderbouwing de snelste varianten van de Zuiderzeelijn te schrappen, misplaatst.

Het project zit nog midden in de voorbereidingsfase, aldus de ondernemingsorganisatie. De keuze van de Zuiderzeelijn in de Nota Ruimte onderstreept volgens VNO-NCW de aanzienlijke betekenis van deze verbinding voor de ruimtelijke invulling van ons land. VNO-NCW blijft van mening dat er nu al voldoende basis voorhanden is om een verantwoorde volgende stap te zetten en pleit er voor om de mogelijkheden van Publiek Private Samenwerking te onderzoeken.

bron:VNO-NCW