De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) heeft uit voorzorg 275 bedrijven geblokkeerd die veevoeder hebben afgenomen van een bedrijf uit Andel, waarin een verhoogd dioxinegehalte is vastgesteld. De maatregel gaat in op 29 januari om 18:00 uur. Dit is aanvullend op de vrijwillige maatregelen die het bedrijfsleven woensdag al genomen heeft op basis van de eerste VWA-onderzoeksresultaten. Er wordt nog vastgesteld of deze bedrijven hebben doorgeleverd aan andere bedrijven. Het merendeel van deze bedrijven zijn varkensbedrijven en een aantal pluimveebedrijven.

Deze maatregelen zijn vanmiddag met het betrokken bedrijfsleven besproken en afgestemd met vertegenwoordigers van het ministerie van LNV. De resultaten van de hernieuwde risicoanalyse hebben geleidt tot aanvullende maatregelen die voorkomen dat vlees met een verhoogde dioxinegehalte in de voedselketen terechtkomt. Het betreft hier nog steeds de levering van met dioxine verontreinigd vet aan één bedrijf in Nederland; de firma Bouwman in Andel. De maatregelen bestaan uit het blokkeren van de bedrijven. Daarna zullen proefslachtingen plaatsvinden om vast te stellen of in het vlees de dioxinenorm wordt overschreden. Als dat niet zo is zullen de bedrijven zo snel als mogelijk worden vrijgegeven.
Over de onderzoeksresultaten en de maatregelen vindt voortdurend afstemming plaats met de Begische Voedselautoriteit (FAVV).
Vanaf het moment dat de verhoogde dioxine door de VWA werd aangetroffen heeft het betrokken bedrijfsleven met de VWA maatregelen genomen zoals voorgeschreven in de General Food Law. Die maatregelen bestaan uit een blokkade van de silo's met het betreffende vet, een recall naar de afnemers en een blokkade van de afvoer van slachtdieren.
bron:VWA