Voedselhulp is pleister op de wonde in NigerAls er nu geen actie wordt ondernomen om de enorme armoede aan te pakken, zal er volgend jaar weer een voedselcrisis zijn in Niger. In het West-Afrikaanse land dreigt een enorme hongersnood voor  3.6 miljoen mensen, onder wie 800.000 kinderen. Voedselhulp is hard nodig opdat de bevolking de komende maanden kan overleven. De  volgende oogst is in oktober te verwachten, maar de vraag is of die voldoende zal opleveren.

Novib/ Oxfam Netherlands vreest dat er volgend jaar een nieuwe crisis kan volgen.
Niger en andere landen in de Sahel hebben lange termijn oplossingen nodig om  de
chronische armoede tegen te gaan. Niger is het op een na armste land ter wereld, na Sierra Leone.  Volgens de Human Development Index van de Verenigde Naties leeft 63% van de bevolking van minder dan een dollar per dag.

De meerderheid van de bevolking bestaat uit kleine boeren en nomadische veehouders, die vechten voor een bestaan. Partnerorganisaties van Novib verstrekken al sinds januari graan aan de armste families. Daarmee zijn  zo n 100.000 mensen bereikt. Ook worden er zaden en veevoer gedistribueerd. Oxfam, waar Novib het Nederlandse lid van is, geeft voor 2 miljoen voedselhulp in Maradi, het zuidwesten van Niger. Wegens een dramatische daling van de prijzen, helpt Oxfam de nomadische veehouders om hun dieren tegen een eerlijke prijs te verkopen.

Giften om de bevolking van Niger te steunen zijn welkom op giro 100200 o.v.v. Niger, code 191601. Novib is het Nederlandse lid van Oxfam International, een samenwerkingsverband van twaalf onafhankelijke ontwikkelingsorganisaties. Het gezamenlijk ideaal: een rechtvaardige wereld zonder armoede.

bron:Novib

 Comments are closed.
%d bloggers liken dit: