VVD kopstuk Henk Vonhoff heeft vrijdagavond de zilveren erepenning van het ministerie van Landbouw,Natuur en Voedselkwaliteit gekregen. Deze penning kreeg hij bij zijn afscheid als voorzitter van de Raad voor het Landelijk Gebied, adviescollege voor Landbouw, Natuur, Bos en Landschap, Openluchtrecreatie en Visserij,  waarvan hij acht jaar lang voorzitter is geweest. Van 1979 tot 1997 was Vonhoff (onder)voorzitter van de Natuurbeschermingsraad.

De oorkonde, die bij de erepenning hoort, vermeldt: .Voor passie en grote inzet voor de kwaliteit van de groene ruimte.. Vonhoff heeft er als voorzitter van de Raad voor gezorgd dat er gedegen, strategische, waardevolle en vaak unanieme adviezen van de Raad kwamen.  Vonhoffs werkwijze kenmerkte zich door een combinatie van deskundigheid, tact, humor en poëzie. Zijn werkwijze en betrokkenheid  leidden ertoe dat de vertegenwoordigers die oorspronkelijk uit verschillende raden kwamen (Bosraad, Jachtraad, Natuurbeschermingsraad) eensgezind tot adviezen kwamen.

bron:LNV