Kerkinactie en ICCO vinden dat voor echte wederopbouw in de getroffen tsunamigebieden meer tijd nodig is dan de geplande 3 jaar waarbinnen het SHO-geld moet worden besteed. Voor de economische ontwikkeling, permanente huizenbouw en het herstel van de lokale samenleving is minimaal 5 jaar nodig. Kerkinactie en ICCO zullen zich voor langere tijd commiteren aan de regio's waar zij werkzaam zijn. Nu al vertrekken verschillende NGO's uit de getroffen gebieden. Dat verhoogt de druk op NGO's die achterblijven om vol te houden.

Kerkinactie en ICCO hebben in de eerste noodhulpfase 700.000 mensen geholpen in India,  Indonesië, Sri Lanka, Thailand en Somalië met voedsel, onderdak, medische zorg, kleding, drinkwater en psychosociale hulp. Met het wederopbouwprogramma worden 100.000 mensen bereikt. Op dit moment is 18,8 miljoen euro uitgegeven en 11,3 miljoen is gepland voor de wederopbouw in 2006 en 2007.
Het accent in de wederopbouw is gericht op het herstel van levensonderhoud en werkgelegenheid, het geven van startkapitaal aan ondernemersgroepen die o.a. rijst verbouwen, eigen winkels starten en kokospalmolie produceren, de bouw van permanente huizen en scholen, herstel van onderwijs, het begeleiden van mensen met een trauma en het versterken van de capaciteit van lokale organisaties. Speciale aandacht gaat uit naar kwetsbare groepen zoals vrouwen, ouderen, kinderen en mensen met een handicap. Om overlevenden in staat te stellen weer een eigen inkomen te verwerven zijn honderden vissersboten verspreid, fietstaxi's uitgedeeld en beroepscursussen gegeven.
Dit blijkt uit de jaarrapportage die beide organisaties gezamenlijk hebben gemaakt over de besteding van de tsunamigelden tot 1 december 2005. Kerkinactie en ICCO voeren een gezamenlijk noodhulpprogramma uit.

Kerkinactie en ICCO zijn redelijk positief over het verloop van de hulpverlening maar geven tegelijk aan dat er nog veel gedaan moet worden. Hans Brüning, directeur noodhulp van Kerkinactie en ICCO keerde onlangs terug uit Atjeh, waar hij projecten en partnerorganisaties bezocht  'Ik ben positiever teruggekomen dan ik voor vertrek dacht. Er is veel gedaan. De hulpverlening vindt plaats in complexe situaties. Enerzijds door de plotseling ontstane chaos, maar anderzijds door de jarenlange gewapende conflicten en problemen in de diverse rampgebieden. Er is een voorzichtig begin gemaakt met permanente behuizing en veel scholen zijn herbouwd en functioneren weer. De situatie in de grote steden baart de nodige zorg omdat de capaciteit om te helpen beperkt is en materialen en middelen duur zijn. Ook moet er constante aandacht zijn voor corruptiebestrijding en kwaliteitscontrole van bouwprojecten. Maar de programma's geven tienduizenden families weer grond onder de voeten.'

Het vredesakkoord dat in juli is gesloten tussen de Indonesiche overheid en de rebellen van GAM geeft de wederopbouw nieuwe kansen en voedt de hoop op herstel. Kerkinactie en ICCO financieren 51 projecten in Indonesië, 15 in Sri Lanka en 15 in India.
Kerkinactie en ICCO hebben via bestaande lokale partnerorganisaties met zowel een kerkelijke als niet kerkelijke achtergrond hulp geboden in de getroffen gebieden. De organisaties zijn diep geworteld in de lokale samenleving en voeren hun progamma's uit in nauwe afstemming met de bevolking. Het versterken van de kracht van deze organisaties is een belangrijk doel zodat zij straks zelf hun toekomst in eigen hand kunnen nemen.

Om de eigen achterban en belangstellenden te informeren over de voortgang van de hulpverlening hebben Kerkinactie en ICCO een brochure uitgebracht met als titel 'Veel bereikt, nog veel te doen'. De brochure wordt in alle protestantse kerken verspreid en is gratis te bestellen. Er is een speciale website ontworpen www.tsunamihulp.nl met een overzicht van alle projecten en de hulpverlening tot nu toe. Half januari 2006 verschijnt er een film over twee rampgebieden: de westkust van Atjeh (de noordelijkste provincie van Sumatra) en het eiland Little Andaman( gelegen voor de kust van India). De film geeft een indruk van de enorme verwoesting, de geboden hulp door Kerkinactie en ICCO,  het leven in de vluchtelingenkampen en de tekenen van herstel en wederopbouw.
bron:Kerkinactie/ICCO