De acht partijen die vorig jaar februari een convenant hebben afgesloten om  thuisteelt van hennep aan te pakken, oogsten succes. De organisaties die meedoen zijn: Politie Utrecht, openbaar ministerie, de Belastingdienst, de in Utrecht werkzame woningcorporaties, Eneco Energie, uitkeringsinstantie UWV, Sociale Verzekeringsbank en de gemeente Utrecht. Steeds meer gemeenten volgen nu het voorbeeld van Utrecht.

Veel tips
In 2005 zijn 300 tips bij de politie binnengekomen. Er zijn 283 panden gecontroleerd. In 149 gevallen was het raak, 111 keer is een kwekerij in bedrijf aangetroffen en 38 keer een kwekerij waar was geoogst. Bij 134 gecontroleerde panden is geen kwekerij of inrichting aangetroffen. Vaak waren wel sporen van ontmantelde kwekerijen zichtbaar. De invalacties hebben 33.000 planten en 260 kilo gedroogde toppen opgeleverd met een straatwaarde van € 5 miljoen.
Goede samenwerking
In het convenant zijn afspraken gemaakt over de uitwisseling van informatie over de opgerolde kwekerijen tussen de organisaties. Vervolgens onderneemt iedere organisatie actie. De woningcorporaties zeggen de huur op, Eneco Energie verwijdert de meter als er sprake is van illegale aftap van stroom, de uitkeringsinstanties vorderen bij uitkeringfraude terug, het openbaar ministerie pakt de overtreder strafrechtelijk aan en vordert zo mogelijk de gemaakte winst terug en de Belastingdienst legt een aanslag op voor de genoten inkomsten.

Eneco Energie heeft vorig jaar voor € 500.000 aan illegaal afgetapte stroom in rekening gebracht, inclusief boetes. De woningcorporaties melden dat in 51 gevallen de huurovereenkomsten zijn beëindigd. In 21 gevallen gebeurde dat vrijwillig, in 30 gevallen is de huurovereenkomst op last van rechter ontbonden. Er lopen nog 15 procedures voor uitzetting.
Terugvorderingen
In 57 gevallen van uitkeringsfraude hebben de uitkeringsinstanties € 400.000 teruggevorderd. In de 39 gevallen waarin de uitkeringsfraude groter was dan € 6.000 hebben de uitkeringsinstanties aangifte gedaan. De Belastingdienst maakt momenteel een berekening van de genoten inkomsten van de plantages en verwerkt dat in belastingaanslagen. Het resultaat van de hennepzaken die het openbaar ministerie in 2005 ter zitting heeft gebracht is: 1.866 dagen aan (voorwaardelijke) vrijheidsstraf, 6.813 uur (voorwaardelijke) werkstraf  en € 5.861 aan geldboetes. Ook heeft het openbaar ministerie voor € 267.000 aan winst uit criminele activiteiten teruggevorderd.
Tevreden met resultaten
De partners zijn tevreden met deze resultaten, vooral over de mogelijkheid om lik-op-stuk acties uit te voeren. Wel zal er opnieuw aandacht gevraagd worden voor de gevaren en gevolgen van wietthuisteelt, door een nieuwe folder breed te verspreiden. De partners vinden het belangrijk dat alle Utrechters op de hoogte zijn van de aanpak. Bovendien wordt opnieuw de hulp van de Utrechtse inwoners gevraagd voor tips en verdenkingen.
Uitbreiding convenant met particuliere verhuursector

In ongeveer 20% van de gevallen waarin hennep wordt aangetroffen, is er sprake van een particuliere huurwoning. Daarom is het hennepconvenant uitgebreid met de 10 grootste particuliere verhuurorganisaties in de stad. Utrecht is de eerste gemeente in Nederland waar de particuliere verhuursector meedoet aan de aanpak van de thuisteelt. Hiermee wordt de effectiviteit van de aanpak nog verder vergroot. Wanneer hennep wordt aangetroffen in één van de woningen van deze particuliere verhuurders, dan wordt de huurovereenkomst, net als bij de woningen van de Utrechtse corporaties, beëindigd. 
bron:Politie Utrecht