Op basis van de resultaten van het 'verkennend' onderzoek naar de stroomstoring in
Haaksbergen van 25 - 27 november 2005 heeft de Onderzoeksraad voor veiligheid besloten om voorlopig geen nader onderzoek naar dit voorval te doen. De raad, onder voorzitterschap van Prof. mr. Pieter van Vollenhoven, heeft het verkennend onderzoek gestart vanwege de potentieel ernstige gevolgen van een dergelijke omvangrijke en langdurige stroomstoring. Ook heeft de burgemeester van Haaksbergen, dhr. drs. K.B. Loohuis, de Raad verzocht een onderzoek naar het voorval te starten.

Het doel van een 'verkennend' onderzoek is te bekijken of een volledig onderzoek van de
Raad wenselijk is. Een 'verkennend' onderzoek mondt, conform de interne
onderzoeksprocedure van de Raad, uit in een onderzoeksadvies, een intern document voor de Raad om wel of niet een onderzoek voort te zetten.  Een belangrijk criterium bij de
beoordeling door de Raad is de vraag of er sprake is van een structureel veiligheidstekort of niet.

Weliswaar is ernstige hinder en overlast voor de inwoners van Haaksbergen ontstaan maar er is, als gevolg van de stroomstoring, geen veiligheidsprobleem ontstaan en zijn er gelukkig geen slachtoffers te betreuren. Ook is er geen grote maatschappelijke onrust ontstaan. Ten slotte zijn alle betrokken partijen een eigen onderzoek gestart of hebben al onderzoek gedaan waarin de onderzoeksvragen die de Raad had geformuleerd zijn of worden meegenomen.

De Onderzoeksraad zal de resultaten van de diverse onderzoeken afwachten. Afhankelijk van de uitkomsten kan in een later stadium alsnog besloten worden een nader onderzoek uit te voeren.
 
bron: Onderzoeksraad voor Veiligheid