De Ondernemingskamer heeft vrijdag uitspraak gedaan op het (aanvullend) verzoek van Centaurus Capital Limited c.s. (advocaat: mr. P.J. van der Korst) jegens Versatel Telecom International N.V. (advocaat: mr. A.F.J.A. Leijten). De Ondernemingskamer heeft, bij wijze van onmiddellijke voorziening en vooralsnog voor de duur van het geding Versatel verboden in enige AVA de in het fusievoorstel d.d. 1 maart 2006 opgenomen juridische fusie tussen Tele2 Finance B.V., Tele2 Netherlands Holdings B.V. en Versatel ter stemming te brengen danwel om mee te werken aan de uitvoering daarvan.

De in deze zaak gedane verzoeken tot het bevelen van een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van Versatel zullen worden behandeld ter terechtzitting van de Ondernemingskamer van donderdag 11 mei 2006 te 09:30 uur.
Bron: Gerechtshof Amsterdam