De voorlopige resultaten van het onderzoek naar de oorzaak van de bloedingsziekte onder de paardekastanjebomen wijzen uit naar een bacterie uit de groep van de Pseudomonas syringae. Minister Veerman Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft begin april 275 duizend euro beschikbaar gesteld voor onderzoek naar de oorzaak van de bloedingsziekte.

Het gehele onderzoek staat onder verantwoordelijkheid van de werkgroep Aesculaap. In deze werkgroep, onder coà¶rdinatie van het Praktijkonderzoek Plant en Omgeving van Wageningen Universiteit en Researchcentrum, werkt een aantal partijen samen: het Ingenieursbureau Amsterdam, de Plantenziektenkundige Dienst van het Ministerie van LNV, het onderzoeksinstituut Alterra van Wageningen UR, het Centraal Bureau voor
Schimmelcultures en betrokken gemeenten. Eind oktober levert de werkgroep Aesculaap naar verwachting de rapportage van het onderzoek

Het zoeken naar de oorzaak van de bloedingsziekte blijkt complex en tijdrovend te zijn. Na uitvoerige testen binnen dit bestaande project konden vermoedens in de richting van de gevreesde Phytophthora, als directe oorzaak van deze ziekte niet worden bevestigd.De aanwijzingen gaan nu uit naar een bacterie uit de groep van de Pseudomonas syringae als mogelijke veroorzaker. Bacteriën van het geslacht Pseudomonas kunnen optreden als ziekteverwekker bij verschillende gewassen, afhankelijk van de groeiomstandigheden. Vervolgonderzoek is nodig om uit te wijzen hoe de bacterie zich verspreidt en langs welke route, welke andere factoren de aantasting beïnvloeden en hoe de ziekte het best
beheerst en bestreden kan worden. De bloedingsziekte heeft als symptomen dat er donkere vochtige plekken ontstaan op de stam, die steeds groter worden. Daarna scheurt de bast. Sommige bomen gaan binnen 2 àƒÆ’  3 maanden dood.

bron:LNV