De huidige EU-voorzitter Luxemburg heeft voorgesteld om de bijdrage aan de Transnationale Samenwerking in het nieuwe subsidiekader voor de Europese Structuurfondsen drastisch te verminderen. Dit zou voor Nederland negatief uitwerken.

Transnationale Samenwerking is immers voor Nederlandse gemeenten (en provincies) een prominent middel om aan Europese samenwerking vorm te geven. Zeker met het oog op de kloof tussen de burger en Brussel en na het Nederlandse Nee tegen de Europese grondwet is dit uitermate ongewenst.

Op de Europese top van donderdag en vrijdag worden de Europese structuurfondsen voor 2007-2013 besproken. De Tweede Kamer besprak woensdagochtend over deze top en de financiële situatie van de EU.

De VNG heeft een dringend beroep op de Tweede Kamer gedaan om een krachtig nee te laten horen tegen het Luxemburgs voorstel. Het kabinet heeft inmiddels het Luxemburgse voorstel afgewezen.

bron:VNG