De kantonrechter van de rechtbank Zwolle-Lelystad heeft op verzoek van een woningbouwvereniging een huurovereenkomst ontbonden vanwege jarenlange pesterijen door een van de huurders.

Vanaf 1997 heeft in de buurt een groot aantal incidenten plaatsgevonden. De huurder in kwestie heeft onder meer erkend dat hij een buurtgenoot voor potloodventer heeft uitgemaakt, dat hij tegen een revaliderende buurtgenoot heeft gezegd dat hij het jammer vond dat hij nog liep en dat hij een ander verweten heeft een rooie alcoholkop te hebben. Ook heeft hij erkend klappen te hebben uitgedeeld.
Daarnaast was er sprake van een reeks van andere klachten, zoals het gooien van hondenpoep over schuttingen, het leggen van punaises onder voorbanden, het naroepen van mensen en het gooien van stenen. Tegen een getuige en de wijkagent gaf de huurder toe dat sommige klachten wel en andere niet klopten.

Volgens de kantonrechter staat in voldoende mate vast dat de huurder zich bij herhaling aan hinderlijk gedrag en pestgedrag heeft schuldig gemaakt en dat er sprake is van een wanprestatie die ontbinding van de huurovereenkomst rechtvaardigt. De ontbinding wordt ook uitgesproken tegen de echtgenote, omdat zij het gedrag van haar man niet heeft kunnen of willen voorkomen. De huurders krijgen twee weken de tijd om de woning te ontruimen.

bron:Rechtbank Zwolle-Lelystad