Op verzoek van het College van procureurs-generaal is in januari een oriënterend vooronderzoek gestart naar de gang van zaken rondom de Deventer moordzaak. Doel van het vooronderzoek is om na te gaan of uit de aan het Openbaar Ministerie overgelegde stukken blijkt dat er sprake is van relevante feiten en/of omstandigheden in het opsporingsonderzoek die, als ze aan het Openbaar Ministerie en de rechter bekend waren geweest, mogelijk tot een ander oordeel hadden geleid.

Het onderzoeksteam (dat werkt onder leiding van de hoofdofficier van het parket Zwolle-Lelystad) heeft op 28 maart 2006 voor de eerste keer verslag gedaan aan het College van pg’s over de stand van zaken in het onderzoek. Op dit moment zijn de onderzoekers nog niet toe aan het trekken van conclusies. Op een aantal punten dient verder onderzoek te worden verricht. Het Engels forensisch instituut bekijkt momenteel, op verzoek van de advocaat van de verdachte, de uitkomsten van eerder DNA-onderzoek. Afhankelijk van die uitkomsten moet er wellicht ook nog nader onderzoek verricht worden. Daarom valt op dit moment nog niet te zeggen wanneer het oriënterend vooronderzoek is afgerond.
Achtergrondinformatie:
Op 25 september 1999 werd een weduwe in Deventer vermoord in haar woning aangetroffen. In verband met deze zaak is een verdachte na een herziening en verwijzing door de Hoge Raad onherroepelijk veroordeeld tot 12 jaar gevangenisstraf.
bron:OM