Dinsdagavond 14 juni is de voortvluchtige tbs'er W.J. Schippers aangehouden bij een woning in Amsterdam in verband met het onderzoek naar de gewelddadige dood van een bejaarde man. Het slachtoffer werd aangetroffen in diens boot op het Noord-Hollands kanaal. Uit onderzoek op de boot bleek dat hij de vermoedelijke bewoner van deze woning was.

Omstreeks 22.30 uur is in nauwe samenwerking tussen de politiekorpsen Zaanstreek-Waterland en Amsterdam-Amstelland de op 7 juni jl. ontvluchte tbs'er W.J. Schippers aangehouden. Deze aanhouding vond plaats tijdens een doorzoeking van de woning van het slachtoffer onder leiding van de rechter-commissaris. Tijdens dit onderzoek werd een op dat moment nog onbekende persoon onder verdachte omstandigheden aangetroffen en aangehouden. De aanhouding is zonder problemen verlopen. Na zijn aanhouding bleek het te gaan om Schippers. Hij is in verzekering gesteld op verdenking van moord of doodslag op het bejaarde slachtoffer; hier wordt nader onderzoek naar gedaan.

Het slachtoffer van het geweldsmisdrijf werd op 14 juni omstreeks 12.30 uur aangetroffen in een drijvende boot in het Noord-Hollands Kanaal. Vandaag wordt sectie op het lichaam van het slachtoffer verricht. Over de resultaten van het onderzoek kunnen op dit moment nog geen mededelingen worden gedaan.

In verband met het onderzoek naar de dood van het bejaarde slachtoffer is een rechercheteam van de Dienst Centrale Recherche van de politie Amsterdam-Amstelland onder supervisie van het Openbaar Ministerie te Amsterdam een onderzoek gestart. Zij krijgen hierbij ondersteuning van rechercheurs van de politie Zaanstreek-Waterland.

Feitenrelaas inzake Schippers

Schippers is bij vonnis d.d. 27 juli 1990 van de rechtbank Amsterdam veroordeeld tot TBS met bevel tot verpleging terzake van diefstal met geweld en verkrachting. De TBS werd ten uitvoer gelegd in het FPC Veldzicht te Balkbrug (gem. Hardenberg).
Op 7 juni 2005 heeft de TBS-gestelde W.J. Schippers zich op Utrecht Centraal Station onttrokken aan zijn begeleiders. Tevoren had hij een begeleid bezoek gebracht aan zijn echtgenote te Eindhoven.
Het FPC (Forensisch Psychiatrisch Centrum) Veldzicht heeft op 7 juni jl. omstreeks 16.50 uur bij de dNRI melding gemaakt van de ongeoorloofde afwezigheid van Schippers.
De kliniek heeft hierbij aangegeven dat geen sprake lijkt van direct gevaar voor recidive.
Hierop is door de dNRI de informatiecoà¶rdinatie gestart, alle politieregio's zijn geïnformeerd. Tevens is Schippers nationaal gesignaleerd en zijn de politieregio's Utrecht (omdat het de plaats van onttrekking betrof) en Brabant-Zuid-Oost (gelet op de woonplaats van de echtgenote van Schippers) nog apart benaderd.
Uit het ingestelde onderzoek kwamen de volgende feiten naar boven:
- Schippers krijgt 1x per week antibus (een depotmedicatie i.v.m. alcoholgebruik) verstrekt. Na verloop van tijd zou hij kunnen terugvallen in alcoholgebruik en dit zou uiteindelijk kunnen resulteren in recidive. Als hij in het nauw zou worden gedreven werd de kans dat hij geweld zou uitoefenen niet uitgesloten.
- De echtgenote van Schippers onderhoudt contact met een maatschappelijk werkster verbonden aan het FPC Veldzicht. Schippers belde sedert 7 juni jl. incidenteel en onregelmatig in bij zijn echtgenote, onbekend waarvandaan. Getracht werd via de maatschappelijk werkster en zijn echtgenote Schippers ertoe te bewegen zich vrijwillig te melden.
Ondertussen zijn er bij de dNRI van de KLPD talloze meldingen binnengekomen dat Schippers in Nederland gesignaleerd zou zijn, maar tot dan toe zonder resultaat.
Door FPC Veldzicht is aan de dNRI een digitale foto van Schippers ter beschikking gesteld.
Door de dNRI is op zaterdag 11 juni jl. wederom de aandacht gevestigd op Schippers, een hernieuwde aandachtsvestiging is verspreid, hetgeen is ondersteund door een telefonische belronde langs de politieregio's.
Uit de informatie van de FPC Veldzicht bleek dat naarmate de tijd verstreek, het risico op gevaar onder bepaalde omstandigheden, zoals alcoholgebruik, zou kunnen toenemen.
De tot dan toe ingezette opsporingsmiddelen lieten geen resultaat zien;
In overleg met de PG en de hoofdofficier van justitie te Amsterdam is derhalve besloten te komen tot opsporingsberichtgeving. Daarbij is tevens besloten dat een (integrale) foto van Schippers zou worden vertoond.
De uitzending daarvan heeft plaatsgevonden op zondagavond 12 juni jl.
Intussen is een operationeel team bij de regiopolitie Amsterdam-Amstelland ingericht. Verschillende korpsen hebben samengewerkt onder de regie van de KLPD en de Amsterdamse politie om alle tips te onderzoeken. Dit à¨n de inzet van een breed scala aan opsporingsmiddelen resulteerde echter niet in de aanhouding van Schippers.

Op dinsdag 14 juni ziet een visser een bootje komen aandrijven, legt de boot vast aan de wal, kijkt in de boot en ziet daar het lijk liggen van een man en schakelt de politie in;
Het slachtoffer blijkt door geweld om het leven te zijn gebracht;
Aan de hand van de vermoedelijke identiteit van het slachtoffer blijkt dat het bejaarde slachtoffer woonachtig is in een woning in Amsterdam;
Deze woning is vanaf 18:30 bewaakt door de politie;
Om 21.30 uur is de doorzoeking van die woning begonnen onder leiding van de Rechter-Commissaris;
Tijdens de zoeking zag een medewerker van de politie in de binnentuin, die alleen te bereiken is vanuit omliggende woningen, een man zich ophouden;
Besloten werd de man aan te roepen. Nadat de verdachte zich naar een andere binnentuin begaf, is hij aangehouden;
Op het bureau Raampoort kon definitief vastgesteld worden dat het om Schippers ging;
De verdachte is in verzekering gesteld op verdenking van moord of doodslag op het bejaarde slachtoffer;
De boot is geborgen. De technische recherche zal het bootje onderzoeken alsook de woning en de binnentuin van het slachtoffer;
De DCR, Politie Amsterdam Noord, politie Zaanstreek Waterland zullen in nauwe gezamenlijkheid optrekken om deze zaak tot een goed einde te

bron:OM