Minister Donner van Justitie wil de praktijk van voorwaardelijke straffen aanscherpen. Zo moet er meer en effectiever gebruik worden gemaakt van bijvoorbeeld het contactverbod of een training agressiebeheersing. Dat schrijft de bewindsman vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. De voorwaardelijke straf moet beter op de persoon zijn gericht, het toezicht wordt versterkt en er komt een lik-op-stuk aanpak voor wie zich niet aan de voorwaarden houdt.
De voorstellen houden in dat de rechter bij zijn vonnis een duidelijk op het individu toegespitste voorwaardelijke straf kan opleggen. Daarvoor is het nodig dat de Reclassering een op maat gesneden advies uitbrengt aan het Openbaar Ministerie en de rechter. Ook moet de wetgeving meer duidelijkheid bieden over de mogelijk op te leggen bijzondere voorwaarden. De minister van Justitie wil via een wetswijziging de verschillende soorten bijzondere voorwaarden zoals het contactverbod of de training agressiebeheersing in de regelgeving opnemen. De huidige leerstraf verdwijnt als zelfstandige straf.  Door de inhoud van leerstraf als bijzondere voorwaarde op te leggen kan dit gecombineerd worden met andere bijzondere voorwaarden, bijvoorbeeld een uitgaansverbod. Het wetsvoorstel moet in 2008 in werking treden.
Op dit moment wordt in circa de helft van de gevallen de specifieke voorwaarde door de veroordeelde niet nageleefd. Dat percentage moet omlaag. Allereerst door een betere diagnose of iemand voor een voorwaardelijke straf in aanmerking komt en vervolgens strikter toezicht te houden en snel te reageren als het mis gaat. De minister van justitie heeft het OM gevraagd snel en consequent te reageren op overtreding van de voorwaarden. Doorgaans houdt dat in dat de veroordeelde alsnog een celstraf moet uitzitten. Ook zal met het oog hierop de wettelijke regeling worden aangepast. Dit najaar worden de verbeteringen in een aantal regio's in praktijk gebracht. Daar kan snel worden bekeken voor wie de bijzondere voorwaarden het meest effectief zijn.
De voorstellen van minister Donner maken deel uit van het programma Modernisering sanctietoepassing, dat zich richt op verbeteren van de effectiviteit van het sanctiestelsel. De aanscherping van de voorwaardelijke straffen is gebaseerd op het onderzoek 'Toepassing van bijzondere voorwaarden bij voorwaardelijke vrijheidsstraf en schorsing van voorlopige hechtenis bij volwassenen' dat onder begeleiding van het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatie Centrum van het ministerie van Justitie is uitgevoerd. Minister Donner heeft dit onderzoek eveneens vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd. De voorstellen bouwen voort op het advies van de commissie Otte uit 2003: 'Vrijheidsbeperking door voorwaarden'.
bron:MinJus