Koninklijke Vopak N.V. heeft een nieuwe kredietfaciliteit met een looptijd van vijf jaar ter hoogte van EUR 500 miljoen afgesloten. De voorwaarden van de overeenkomst weerspiegelen de verbeterde financiële positie en kredietwaardigheid van Vopak. Daarbij biedt het de onderneming de noodzakelijke flexibiliteit om groeiplannen te realiseren. De nieuwe kredietfaciliteit vervangt de op afroep beschikbare kredietlijnen van ruim EUR 200 miljoen (het saldo aan het eind van 2004).

Met het afronden van het desinvesteringsprogramma tegen het eind van 2004, richt Vopak zich op tankopslag. Vopaks Tankterminal-Plus strategie geeft richting aan groei met investeringen in bestaande en nieuwe gebieden.

ABN AMRO, DBS Bank en JP Morgan hebben de faciliteit gearrangeerd. ABN AMRO treedt tevens op als 'Facility Agent'. Andere banken in het syndicaat zijn DnB NOR, Fortis Bank, Mizuho, Rabobank, BNP Paribas en Citigroup. Het internationale karakter van Vopaks activiteiten komt tot uiting in de geografische spreiding van de betrokken banken.

Profiel
Koninklijke Vopak N.V. is een wereldwijd opererende onafhankelijke tankterminal operator, gespecialiseerd in de opslag en overslag van vloeibare en gasvormige
chemieproducten en olieproducten. Desgewenst levert Vopak logistieke diensten voor klanten van de terminal.  Vopak exploiteert 72 terminals met een
opslagcapaciteit van ruim 20 miljoen cbm in 29 landen.Deze liggen op strategische plaatsen ten opzichte van de gebruikers en de belangrijkste
vaarroutes. Klanten zijn overwegend ondernemingen uit de chemische en olie-industrie voor wie Vopak een grote verscheidenheid aan producten opslaat
die zijn weg naar een groot aantal industrieën vindt.

Bron : Vopak