Vorderingen drieling in kort geding tegen school afgewezenDe rechtbank te Haarlem heeft vandaag de vorderingen van een drieling met betrekking tot hun schoolgang afgewezen.  De drieling volgt al geruime tijd ( sinds 1 april 2004) geen onderwijs meer na problemen met medeleerlingen in de vorm van pesterijen en agressie.

Dat zij geen onderwijs meer volgen is echter het gevolg van een beslissing van hun vader en niet van de school, waar zij nog steeds staan ingeschreven. Daarom wordt de vordering om leermiddelen en bijlessen te verstrekken afgewezen. Evenmin kan de school verplicht worden er voor te zorgen dat de drieling op een andere school wordt aangenomen. Tenslotte is volgens de rechtbank ook het op zorgvuldige wijze tot stand gekomen advies van de school (aan andere scholen) om de drieling niet op één school onderwijs te laten volgen, niet onrechtmatig jegens de drieling.

bron:Rechtbank HaarlemComments are closed.
%d bloggers liken dit: