Vraag -en aanbod websites als Marktplaats.nl, Tweedehands.nl en Dienstenplein.nl worden op grote schaal misbruikt voor SPAM. U kent deze mailtjes wel: ‘koop potentieverhogende pillen!’, ‘je hebt de loterij gewonnen’, een gratis gouden rolex’, ‘free gifts’, ‘free sex’ etc. Wanneer u nooit om deze mail heeft gevraagd valt dit onder de noemer SPAM. SPAM is strafbaar in Nederland. Bedrijven (‘Spammers’) die u deze mail sturen speuren constant naar mailadressen op forums en vraag –en aanbod websites. Eenmaal een maildres gevonden wordt dit mail-adres in een database opgeslagen. Wanneer er genoeg adressen zijn verzameld wordt een SPAM-mail opgesteld en massaal verzonden.

Het afgelopen jaar hebben Marktplaats.nl, Tweedehands.nl en Dienstenplein.nl de e-mailadresssen van hun adverteerders afgeschermd. Het mailadres zit als het ware verstopt achter een ‘contactknop’. Mensen die willen reageren op een advertentie kunnen een bericht sturen, maar zien niet het adres van de adverteerder. Ook deze methode geeft geen volledige bescherming. Momenteel worden met name vraag –en aanbod websites geteisterd door bedrijven die juist via deze ‘contactknoppen’, per advertentie een reclameboodschap sturen. Ondanks het feit dat deze methode veel meer tijd kost voor de ‘Spammers’ blijft het sturen van SPAM rendabel.
Het vervelende voor de betreffende websites is dat zij ongewild geassocieerd worden met allerlei producten en diensten. Ontvangers van de SPAM zien de voor hen bekende website als afzender en vermoeden daarom te maken te hebben met een betrouwbare partij. Bij het openen van de mail kan men echter in aanraking komen met soms schokkende of kwetsende teksten of afbeeldingen.

De OPTA houdt toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving op het gebied van post en elektronische communicatiediensten. De straffen op het versturen van SPAM zijn aanzienlijk verhoogd. In december 2005 heeft het college van OPTA aan drie verzenders van SPAM in totaal 60.000 euro aan boetes opgelegd. Het aantal bestrafte ‘Spammers’ bleef echter op een bedenkelijk laag niveau van totaal 12 bedrijven. Elke particulier die SPAM ontvangt wordt gevraagd hiervan aangifte te doen op https://www.spamklacht.nl. Op deze manier kan iedereen bijdragen aan de vermindering van SPAM.
bron:Marktplaats.nl