Op zaterdag 21 januari 2006 om 16.00 uur overhandigt de heer C. van den Akker, voorzitter van de vereniging van Vrienden van Museon en Omniversum, op symbolische wijze een cadeau aan de heer B. Molsbergen, directeur van het Museon in Den Haag. Het cadeau is 'De Arena', onderdeel van de nieuwe permanente expositie 'Jouw Wereld, Mijn Wereld'.

Vereniging van Vrienden van Museon en Omniversum
De Vereniging van Vrienden van Museon en Omniversum ondersteunt op structurele basis het Museon, o.a. door het geven van rondleidingen, het verrichten van diverse ondersteunende werkzaamheden, de organisatie van een museumwinkel en de uitgave van het kwartaalmagazine over het Museon en Omniversum. De Vereniging telt 2500 leden en is daarmee één van de grootste vrienden-verenigingen van Nederland.
De Arena
Deze opstelling bestaat uit een indrukwekkende ronde vitrine die vondsten bevat uit de
prehistorie, de Romeinse tijd en de Middeleeuwen, waarin de speurtocht naar ons verleden centraal staat. De meeste objecten zijn afkomstig uit de directe omgeving van Den Haag. Het bestuur van de Vereniging heeft aangegeven 'blij te zijn met deze fraaie visualisatie van het verleden, die in haar uitwerking de zorgvuldigheid benadrukt waarmee we met het verleden dienen om te gaan om een veilige toekomst te waarborgen'.
Jouw Wereld, Mijn Wereld
'De Arena' is te zien in de nieuwe permanente expositie 'Jouw Wereld, Mijn Wereld'. Deze tentoonstelling is niet alleen wat de inhoud betreft eigentijds, er is ook voor een moderne presentatie gekozen. Een digitale sleutel geeft op ieders belangstellingsgebied toegang tot zijn eigen wereld. Bovendien past deze sleutel ook op de computer thuis en kan via de persoonlijke website de expositie herbeleefd worden waarbij het bovendien mogelijk is om de database MuseOnline te raadplegen.
De mens in een duurzame wereld
De mens staat centraal in de expositie. Hecht verweven met het centrale mens-thema is het thema duurzaamheid, zowel in ecologische als in culturele context. Dit thema loopt door alle exposities en educatieve activiteiten heen.
Thema's
De thema's van de tentoonstelling reiken van bevolkingsexplosie tot oerknal. In het
oceaandeel kan worden gedoken naar het mysterieuze leven in de diepzee, waar walvissen en dolfijnen zwemmen. De bezoeker komt oog in oog te staan met levensechte reconstructies van onze voorouders en wandelt langs de mijlpalen van onze ontwikkeling. Onder een regen van speren ervaart de bezoeker de dreiging en de absurditeit van agressie en oorlog en in een reusachtig ei volgt een kennismaking met de verschillende wijzen waarop mensen vorm geven aan hun geloof.
Paspoort
Elke bezoeker krijgt een toegangsbewijs dat toegang geeft tot digitale informatie in het Museon en waarmee tevens de interactieve toepassingen worden geopend. Met dit paspoort kan de bezoeker thuis over de digitale snelweg naar het Museon reizen om de resultaten van zijn bezoek te bekijken en om meer te weten te komen over onderwerpen die zijn belangstelling hebben getrokken.
De interactie met het Museon blijft levendig, want het museum zorgt ervoor dat de bezoeker (indien deze daar toestemming voor heeft gegeven) op de hoogte blijft van het laatste nieuws. De expositie eindigt niet in het museum, maar is 24 uur per dag virtueel te (her)beleven!
Educatie
De basisscholen van de regio Den Haag zijn vrijwel allemaal vaste klant. Kenmerkend voor het Museon is, dat groepen zich kunnen terugtrekken in speciale les- annex expositiezalen om dieper op een onderwerp in te gaan. Bij alle uitdagingen en educatieve ambities mag niet vergeten worden dat het Museon ook een 'echt' museum is met prachtige en waardevolle voorwerpen. Er is ruimte voor onderwerpen dichtbij huis, zoals 'de Haagse mijlpalen van de Romeinen', maar ook bijzonderheden van ver weg worden getoond. Zo zijn er religieuze voorwerpen uit de Himalaya te bewonderen en kan men zien hoe de boten van de Inuit eruitzien.
Jouw wereld, mijn wereld
'De Arena' is te zien in 'Jouw wereld, mijn wereld', de nieuwe permanente tentoonstelling van het Museon. Op een moderne manier laat deze expositie zien hoe rijk onze wereld is aan natuurlijke en culturele diversiteit en wat onze rol is bij het in stand houden hiervan. De bezoeker neemt een duik in de diepte van de oceaan, komt oog in oog te staan met levensechte reconstructies van onze voorouders en voelt de dreiging van oorlog onder een regen van speren.
bron:Museon