Per 1 september 2005 is dr. Paul van Geest aangetreden als hoogleraar Augustijnse Studies aan de Faculteit der Godgeleerdheid van de VU. Dit is opmerkelijk omdat het bestuderen van Sint Augustinus voornamelijk een katholieke bezigheid is. Van Geest is zelf ook katholiek en heeft onder meer gestudeerd aan de Pontificia UniversitàƒÆ’  Gregoriana te Rome, alwaar hij de huidige paus heeft ontmoet.

Van Geest zegt zich prima thuis te zullen voelen op de protestante VU: 'Via Luther, die een groot deel van zijn leven een gewetensvolle augustijner monnik was, is het denken en de spiritualiteit ook in wegen van de Reformatie gekomen. Op de VU verwacht ik nieuwe invalshoeken om het werk en de doorwerking van Augustinus goed te bestuderen'.

Van Geest geeft sinds 2001 invulling aan de leerstoel Augustijnse Studies aan de Katholieke Theologische Universiteit (KTU) te Utrecht. Het contact met de VU is gelegd door een lid van het curatorium van deze leerstoel, Dr. Matthias Smalbrugge. Hij en de toenmalige decaan van de theologische faculteit, prof. Dr. Martien Brinkman, hebben er samen voor gezorgd dat de leerstoel Augustijnse Studies ook aan de VU gevestigd werd.

Van Geest: 'Als leerstoelhouder was ik daar zeer gelukkig mee, omdat je aan de VU een brede interreligieuze en oecumenische setting aantreft. Persoonlijk ben ik ook ingenomen met de wijze waarop de huidige decaan prof.dr. Bram van de Beek theologie beoefent op de fundamenten van de kerkvaders. Over zijn theologie heb ik enkele jaren geleden een artikel geschreven in Gregorianum. Er valt aan de theologische faculteit dus niet alleen veel te 'lehren', maar ook nog heel wat te 'lernen'.

Met de komst van Van Geest wordt het interreligieuze en oecumenische karakter van de Faculteit der Godgeleerdheid nog verder versterkt. Naast diverse protestantse stromingen en het Centrum voor Islamitische Theologie zijn de katholieke christenen nu ook vertegenwoordigd.

De Vrije Universiteit is opgericht door Abraham Kuyper voorman van de Gereformeerde Kerk in Nederland en gold jarenlang als het bij uitstek Gereformeerde bolwerk onder de Nederlandse Universiteiten.

Bron: VU