De stichtingen Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen hebben per 1 september 2005 een bijzondere leerstoel ingesteld bij de Vrije Universiteit Amsterdam onder de titel Erfgoed van monument, tuin en landschap. Het College van Bestuur van de VU heeft deze leerstoel aanvaard; dr. J.C. Bierens de Haan (51) is tot bijzonder hoogleraar benoemd.

Met de instelling van deze leerstoel willen Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen en de VU samenwerken bij het verspreiden en toepassen van kennis op het gebied van het Nederlands erfgoed. Speciale aandacht is er voor het gebouwde en groene erfgoed, zowel landelijk als internationaal. De leerstoel is ondergebracht bij de afdeling Kunst en Cultuur van de faculteit der Letteren.
Bierens de Haan is kunsthistoricus en als adjunct-directeur Kastelen en Collecties aan de stichtingen Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen verbonden.
Prof. dr. Bierens de Haan zet zijn werkzaamheden bij Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen voort en is daarnaast voor à©à©n dag per week (vrijdag) beschikbaar voor de leerstoel aan de VU. Hij is vooral actief in het onderwijs en onderzoek dat voorkomt uit de masteropleiding Erfgoedstudies.

De letterenfaculteit VU is de enige faculteit in Nederland met een master Erfgoedstudies die het spanningsveld tussen behoud en vernieuwing aan de orde stelt. Dat gebeurt in de breedte, maar ook interdisciplinair door het inzetten van verschillende experts, van archeologen tot architectuurhistorici en beleidsambtenaren. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de expertise van gespecialiseerde hoogleraren: monumentenzorg, tuin- en landschapsarchitectuur en stedenbouw. Kenmerkend voor de opleiding is dat zowel de bescherming van het erfgoed centraal staat, als het streven om het verleden een plaats te geven in moderniseringsprocessen.

Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen beschermen en beheren bijna 11.000 ha natuur en landschap met kastelen en historische landhuizen, tuinen, parken, ruïnes en boerderijen in Gelderland.

bron:VU