Om en nabij vier miljoen mensen zetten zich in Nederland in georganiseerde vorm in bij talloze vrijwilligersorganisaties.  Voor deze vrijwilligers zijn de aanstaande
gemeenteraadsverkiezingen op 7 maart 2006 van groot belang. De ondersteuning van het lokale vrijwilligerwerk door de rijksoverheid is onzeker terwijl de Wet op de
maatschappelijke ondersteuning juist een zwaar beroep zal doen op hen die zich vrijwillig inzetten. De bal ligt dus bij de gemeente en het vrijwilligerswerk is gebaat bij een goede visie. Het vrijwilligerswerk start nu op meerdere plekken een politieke lobby.

In Nederland ondersteunen ongeveer 200 vrijwilligerscentrales lokaal en regionaal het
vrijwilligerswerk met bijvoorbeeld advies, cursussen, vacaturebanken en promotie. Het
zijn deze organisaties die namens het vrijwilligerswerk de lokale politieke partijen
aanspreken op hun verantwoordelijkheid. Zo is bijvoorbeeld het Vrijwilligersnetwerk
Veenendaal in gesprek met de politieke partijen en dagen zij de raadsleden uit mee te doen aan Make a Difference Day, de twee dagen op 9 en 10 december waarop heel Nederland zich vrijwillig inzet. Het Pluspunt Vrijwilligerswerk in Lelystad organiseert samen met vrijwilligersorganisaties speciale VIP-stages. Tijdens deze stages doen leden van het college van B&W vrijwilligerswerk. Vele vrijwilligerscentrales gaan formeel en informeel het gesprek aan met de lokale politiek.

Dat al deze acties echt nodig zijn, lijdt geen twijfel. Jongeren en nieuwe Nederlanders doen minder vrijwilligerswerk en vooral ook minder vaak. Er moet hard gewerkt worden om deze groepen te betrekken. De vrijwilligersorganisaties die dat werk moeten verrichten worden geconfronteerd met de druk van een toenemend aantal wetten en regels, zoals de Arbo-wet, de Drank- en horecawet en bijvoorbeeld de belastingregels. Een goede ondersteuning van het vrijwilligerswerk is dan onontbeerlijk. De vraag is of gemeenten deze verantwoordelijkheid nemen.

bron:NOV