Er is een nieuwe onderscheiding ingesteld voor de vinder van het eerste Friese kievitsei, onder voorwaarde dat die vinder het ei niet opraapt, maar laat liggen. Dat is zondag bekend gemaakt door het VARA-radioprogramma Vroege Vogels. Samensteller Joost Huijsing: “Het zoeken van eieren kan geen kwaad, zeker niet als de vinder vervolgens het nest beschermt. Daar is niemand tegen, maar nu het met bijna alle weidevogels slecht gaat is het echt achterhaald om de eerste eitjes als trofee mee te nemen.”

De vinder van het eerste Friese ljipaei dat wordt ontdekt en dat bij de eigenaresse (in het nest van mevrouw kievit) mag blijven, ontvangt van Vroege Vogels een 14-karaats gouden broche of dasspeld.
Gedeputeerde Staten van de provincie Friesland zal dinsdag 28 februari een ontheffing verlenen van de algemene regel (via Europese wetgeving) die het rapen van kievitseieren verbiedt. De hele maand maart mogen ljipaei-zoekers de eitjes ook meenemen. Tot 15 eieren per zoeker. Daarmee is Friesland de enige regio in Europa waar deze oude traditie nog gehandhaafd wordt. Even voorspelbaar als de beslissing van GS zullen natuurbeschermers de ontheffing weer bij de rechter aanvechten. Dat is al enkele jaren een vast voorjaarsritueel. Waarnemend-voorzitter van de Faunabescherming Harm Niessen: “De provincie Friesland neemt die beslissing expres zo laat om het voor tegenstanders moeilijk te maken op tijd een rechterlijke uitspraak te krijgen. We beginnen daarom geen kort geding, maar stappen naar de Voorzieningenrechter. Die kan een voorlopige uitspraak doen in zaken die te ingewikkeld zijn om direct een eindoordeel te vellen. Daarmee hopen we dat we voor het leggen van het eerste eitje, meestal in de week na 10 maart, toch een uitspraak krijgen. Zodat, net als vorig jaar, het verbod op het rapen gehandhaafd blijft”.
Het provinciebestuur in Leeuwarden past de ontheffing elk jaar aan, deze keer wordt de zoekperiode bekort tot 31 maart en de rapers die ontheffing aanvragen, zullen maximaal 15 eieren per persoon mogen meenemen. Huijsing: “Volgens ethologen moet je dieren die je iets wilt leren niet bestraffen, maar belonen. Ook in de mensenmaatschappij wordt die theorie steeds meer aangehangen. Vroege Vogels wil nu de Friezen ook belonen als ze de eitjes laten liggen. Koningin Juliana heeft in 1970 gezegd dat het niet meer van deze tijd was om het eerste exemplaar in ontvangst te nemen. Misschien is nu het moment aangebroken voor de Commissaris van de Koningin in Friesland, Ed Nijpels, om ook te stoppen met dit historische ritueel. In plaats daarvan mag hij de Friese vinder of vindster van het eerste eitje ons gouden kievitseitje opspelden.”
bron:Vara