Minister Sybilla Dekker van VROM gaat in hoger beroep tegen een uitspraak van de rechtbank in Maastricht over bouwen in het buitenland door woningbouwcorporaties. Dekker had de Maastrichtse corporatie Servatius verboden mee te bouwen aan een project in het Belgische Luik. Volgens de ministers wonen woningcorporaties niet in een verenigd Europa maar in een gesloten Nederland.
De rechtbank in Maastricht vindt het bouwverbod van de minister in strijd met het Europees recht, dat vrijheid van kapitaalverkeer boven nationale wetten stelt. Minister Dekker is echter van mening dat corporaties een publieke taak in Nederland hebben en niet in het buitenland. Zij gaat daarom in hoger beroep bij de Raad van State. De minister wijst er op dat de corporaties bij hun verzelfstandiging een bruidschat hebben meegekregen die was bedoeld om Nederlandse woningzoekenden te huisvesten. Rond Maastricht spelen de nodige problemen op het gebied van ruimtelijke ordening. Samen met de Belgische gemeenten Riemst en Lanaken vormt Maastricht in feite een stedelijke regio. Bijna een kwart van de inwoners van de twee Belgische gemeenten zou uit Maastrichtenaren bestaan.

bron:VROM