De VROM-Inspectie en het Korps landelijke politiediensten (KLPD) gaan samenwerken bij de handhaving van milieuregels. Het KLPD en de VROM-Inspectie gaan medewerkers en informatie uitwisselen en planning en financiën op elkaar afstemmen. De inspectie en het KLPD hebben hiervoor gisteren in Den Haag een overeenkomst ondertekend.

De VROM-Inspectie wil efficiënt werken en trekt daarom samen op met het KLPD. Samen bepalen de KLPD en de VROM-Inspectie bijvoorbeeld welke afvalstromen onderzocht moeten worden. De inspectie vraagt het KLPD ook vaker monsters te nemen van bepaalde afvalstromen. Het gaat dan vooral om afvalstromen waarbij de risico's het grootst zijn en de naleving van de regels echt een probleem. Zo houden ze de ruimte om te reageren op belangrijke signalen en incidenten.

Het KLPD en de inspectie gaan samenwerken bij de handhaving van regels voor afval, vuurwerk, scheepsbrandstoffen en gasvormige bestrijdigingsmiddelen. Ook komt er een verruiming van de mogelijkheden tot uitwisseling van handhavingsinformatie uit politieregisters. Onlangs hebben de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie hier hun goedkeuring aan gegeven.

De VROM-Inspectie treedt niet alleen op als handhaver, maar bevordert de naleving van de regels ook door structurele problemen in de naleving op te sporen en in overleg met branches op te lossen.

bron:VROM