De VROM-Inspectie is deze week samen met de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) gestart met een landelijk onderzoek naar de veiligheid van overdekte speeltuinen. Speerpunten van het onderzoek zijn brandveiligheiden en veiligheid van het gebouw en de speeltoestellen.

Aanleiding voor het onderzoek zijn signalen die de VROM-Inspectie en de VWA hebben
ontvangen over tekortkomingen op het gebied van de veiligheid bij zulke speeltuinen en een pilot-onderzoek dat de VROM-inspectie dit voorjaar in Noord-Brabant en Limburg heeft uitgevoerd. Met een diepgaander landelijk onderzoek wil de VROM-Inspectie een goed beeld krijgen hoe het is gesteld met de naleving van de voorschriften op het gebied van de veiligheid door exploitanten en de controle daarop door gemeenten. De Voedsel en Waren Autoriteit controleert de veiligheid van de aanwezige speeltoestellen. Door het onderzoek gezamenlijk uit te voeren wordt de toezichtlast voor de eigenaren zo veel mogelijk beperkt.

Het aantal overdekte speeltuinen in Nederland groeit snel. In dit soort speeltuinen zijn vaak honderden kinderen in de leeftijd van 3 tot 12 jaar met hun ouders aanwezig. De beide inspecties willen met dit onderzoek een bijdrage leveren aan de veiligheid van deze gebruikers. De uitkomsten van het onderzoek worden naar verwachting in februari of maart 2006 gepubliceerd.

bron:VROM