De Amerikaanse onderneming Pyramid Chemical en haar directeur Udell zijn op 14 februari veroordeeld voor illegale uitvoer van gevaarlijk afval naar Nederland. De onderneming en directeur zijn door de rechter in Pennsylvania veroordeeld tot een boete van ruim 2 miljoen dollar en een werkstraf van 500 uur en 6 maanden huisarrest. Een deel van de boete wordt ter compensatie van de gemaakte kosten verdeeld tussen de partijen die schade hebben geleden: het ministerie van VROM (1,2 miljoen dollar), containeroverslagbedrijf ECT (400.000 dollar) en de Amerikaanse milieutoezichthouder EPA (150.000 dollar).

Gevaarlijk afval
In 2000 exporteerde directeur Udell van Pyramid Chemical illegaal gevaarlijk afval naar Nederland. Lekkage uit een container op het terrein van het Rotterdamse containeroverslagbedrijf ECT bracht de zaak aan het licht. Toen de VROM-Inspecteurs informeerden bij  Pyramid wat de inhoud en de bestemming van de container was, verklaarde deze dat het ging om 3000 verschillende gevaarlijke afvalstoffen in 29 containers die onderweg waren naar Nigeria. Bij controle via het internationale netwerk van de VROM-Inspectie bleek de koper onbekend op het genoemde ontvangstadres in Lagos. Na enig speurwerk bleek het bedrijf Pyramid Chemical een makelaar in oude en overtollige chemische stoffen.
Kosten
De minister van VROM heeft de overtreder zonder resultaat gesommeerd het gevaarlijk afval terug te nemen. In 2004 heeft de VROM-Inspectie het afval vernietigd. Door lekkagegevaar was het namelijk niet langer veilig de chemische stoffen nog langer te laten staan in de Rotterdamse haven. De VROM-Inspectie heeft daarom, na de nodige juridische procedures, besloten bestuursdwang uit te oefenen. De kosten van de verwerking kwamen hiermee voor rekening van de overtreder. Daarnaast is het Amerikaanse Openbaar Ministerie samen met de
VROM-Inspectie en strafrechtelijke procedure tegen de verzender begonnen. Het duurde tot 2006 voordat de kosten konden worden verhaald. Uiteindelijk is na vijf jaar nauwe samenwerking tussen VROM-Inspectie en EPA, de rechter in Pennsylvania gekomen tot veroordeling van de illegale afvalhandelaar.
bron:VROM