Minister Dekker van VROM stelt in 2006 2 miljoen euro beschikbaar voor projecten om lage inkomensgroepen te helpen bij energiebesparing. Deze groep huishoudens heeft geen geld om energiebesparende maatregelen te treffen, maar krijgt wel een hoge energierekening. De 'Subsidieregeling energiebesparing huishoudens met lage inkomens' heeft als doel projecten te starten waarmee deze huishoudens worden gestimuleerd om wel dergelijke maatregelen te treffen.

Deze regeling wordt in opdracht van het Ministerie van VROM uitgevoerd door SenterNovem. Gemeenten, woningcorporaties en energiebedrijven, maar ook huurdersorganisaties en buurtverenigingen kunnen tot en met 1 augustus 2006 projectvoorstellen indienen bij SenterNovem. Per project is er een plafond van 250.000 euro vastgesteld. De projecten zijn bedoeld om huishoudens met een besteedbaar inkomen tot maximaal 14.000,- euro per jaar te helpen met energiebesparing. Het dient om deze huishoudens te informeren, adviseren en te helpen aan concrete aanpassingen (bijvoorbeeld tochtstrips, radiatorfolie en spaarlampen).
In 2002 is besloten tot deze tijdelijke regeling. Naar aanleiding van een evaluatie in 2004 is besloten tot verlenging voor het jaar 2005. Met de verlening voor 2006 is tegemoet gekomen aan de motie van PvdA-Kamerlid Samson. In deze motie vraagt Samson om een verhoogd bedrag van 2 miljoen euro vrij te maken voor deze regeling. De reden hiervoor is de hoge energieprijs die de lage inkomens het sterkst treft. Bovendien levert de regeling een bijdrage aan de energiebesparingdoelstellingen van het klimaatbeleid.
bron:VROM