Het ministerie van VROM heeft een woontest ontwikkeld. Door deze woontest te doen, kunnen mensen te weten komen of hun woning geschikt is om er langer te kunnen blijven wonen, ook als men straks ouder is. De test, die vooral is bedoeld voor eigenaar-bewoners,  geeft voorbeelden van (kleine) aanpassingen om de woning 'toekomstbestendig' te maken, zodat men  er langer comfortabel en veilig kan blijven wonen. De test is te vinden op www.vrom.nl/woontest.

 

Van donderdag 10 t/m zondag 13 november presenteert het ministerie van VROM de woontest in de VROM-stand, tijdens de beurs 'Huis & Appartement' in Ahoy te Rotterdam. Deze beurs is gericht op aanbieders, consumenten en (semi-)professionals met interesse in wonen, zowel in nieuwbouw als bestaande bouw.

De vergrijzing van de bevolking in Nederland heeft ook gevolgen voor het wonen. Uit
onderzoek blijkt dat veel oudere eigenaar-bewoners zo lang mogelijk zelfstandig in hun huidige woning willen blijven wonen. Het ministerie wil bevorderen dat zij dit ook
kunnen. Dit betekent dat de woning daarvoor geschikt moet zijn of makkelijk is aan te passen. VROM wil mensen informeren over het belang van het tijdig aanbrengen van (kleine) aanpassingen, die comfort en veiligheid van de woning vergroten. Voorbeelden van dergelijke aanpassingen zijn het verwijderen of verlagen van drempels in de woning en het aanbrengen van een antislipvloer in de badkamer.

bron:VROM