VROM is een landelijk onderzoek gestart naar het voorkomen van methyl-tert-butylether (MTBE) in de Nederlandse bodem. Het ministerie vreest onaangename verrassingen in het grond- en oppervlaktewater.Er zal onder meer veld- en laboratoriumonderzoek worden verricht bij 60 tankstations en benzinedepots.

MTBE dient als antiklopmiddel in benzine. Het kan in de bodem terecht komen op plekken waar benzine weglekt of wordt gemorst. De kans op watervervuiling is dan groot vanwege de goede oplosbaarheid in water (veel beter dan die van de rest van de benzine) en de geringe biologische afbreekbaarheid. Acuut toxisch is MTBE nauwelijks, maar 5 àƒÆ’  10 milligram per liter blijkt al genoeg om de smaak van drinkwater grondig te verpesten.

In de VS is al jaren geleden besloten om het gebruik van MTBE op termijn te verbieden. Door lekkende benzine-opslagtanks bij tankstations is het grondwater daar op diverse plaatsen vervuild. Daarbij speelde wel mee dat MTBE in de VS ook dient om extra zuurstof in de benzine te krijgen voor een ´schonere' verbranding. Vandaar dat de gebruikte concentratie kan oplopen tot boven de tien procent, veel meer dan in de meeste Europese landen.

In Nederland is naar MTBE-verontreiniging nog nauwelijks onderzoek gedaan. Wat er is gedaan leverde geen reden tot grote zorg op. Maar VROM wil het nu zeker weten. Wat ook meespeelt is de wetenschap dat MTBE in Nederland wordt geproduceerd, dat er regelmatig treinen vol MTBE rondrijden.

bron:VROM