Na een procedure, die 9 jaren duurde, zijn de Bredase winkeliers eindelijk in het gelijk gesteld in hun eis de gemeentelijke baatbelasting ongegrond te verklaren. De gemeente Breda had deze belasting voor ruim à¢?¬10 miljoen opgelegd aan de winkeliers voor het herinrichten van winkelgebied. "Als het om baatbelasting gaat is nu helemaal duidelijk wat moet gebeuren; afschaffen! Ik verwacht van het kabinet een voorstel, zo niet dan dien ik zelf het voorstel in om de baatbelasting af te schaffen", zegt Charlie Aptroot, VVD woordvoerder voor het midden- en kleinbedrijf.

In februari van dit jaar deed het Kamerlid Aptroot 26 voorstellen voor minder regels en lagere lasten voor het bedrijfsleven. Het afschaffen van de gemeentelijke baatbelasting waarbij winkeliers opdraaien voor investeringen in de openbare ruimte is à©à©n van deze voorstellen. "Het kabinet moet nog met een reactie komen op onze 26 punten. Dit onrecht dat in sommige gemeenten winkeliers wordt aangedaan moet zo spoedig mogelijk verdwijnen, inwoners hoeven ook geen extra belasting te betalen als hun straat wordt opgeknapt. Waarom winkeliers dan wel? Het is een onterechte belasting die niet strookt met het gelijkheidsbeginsel. Onderhoud van de openbare ruimte is gewoon een gemeentetaak waarvoor de gemeente geld van het Rijk ontvangt en OZB van de eigenaren van panden vraagt. Baatbelasting dus onmiddellijk afschaffen", aldus Aptroot.

De gemeentelijke baatbelasting wordt door veel gemeenten opgelegd aan de winkeliers in de gemeente voor de financiering van renoveren en opknappen van de winkelgebieden. De Bredase ondernemers waren het hier niet mee eens en spanden een rechtszaak aan. Deze rechtszaak sleepte zich negen jaar voort, maar is deze week eindelijk beklonken in het voordeel van de winkeliers.

bron:VVD