De VVD-Tweede-Kamerfractie, bij monde van woordvoerder Willibrord van Beek, heeft positief gereageerd op het voorstel van de ministers Remkes en Zalm dat er voor de compensatie van de gedeeltelijke afschaffing van de OZB 85 miljoen euro extra beschikbaar wordt gesteld.

In totaal is er nu 1062 miljoen euro beschikbaar. In het debat over het wetsvoorstel zal de VVD verder aandacht besteden aan een goede verdeling van het beschikbare geld over de gemeenten. Doel daarbij is dat gemeenten door de afschaffing van het gebruikersgedeelte van de OZB er niet op achteruit gaan.

bron:VVD