De VVD Tweede-Kamerfractie wenst de Prins van Oranje, prinses Mà¡xima en hun dochter Amalia van harte geluk met de geboorte van hun tweede dochter en zusje. VVD-fractieleider Jozias van Aartsen feliciteert ook vooral koningin Beatrix met de geboorte van haar vijfde kleinkind en de derde in de lijn van troonopvolging.

Jozias van Aartsen: "Ik hoop dat de ouders en grootouders volop de gelegenheid zullen krijgen van het groeiende gezin te genieten." Van Aartsen wijst er op dat, anders dan bij haar zusje, voor dit prinsesje de toekomst niet vastligt. "Ik wens haar toe dat zij de mogelijkheid zal krijgen ongestoord haar talenten te ontplooien in een harmonieuze samenleving," aldus Van Aartsen.    
 
bron:VVD