De VVD dringt er bij minister Pechtold op aan om de Kaderwet voor organisaties die een publieke rol vervullen in te trekken en om de doorlichting van al deze organisaties stop te zetten. De minister moet terug naar af en eens goed nadenken wat hij eigenlijk met deze organisaties wil. De VVD vindt dat het Kabinet de kaders moet aangeven waarbinnen het verwacht dat organisaties hun publieke taak uitvoeren -ongeacht de juridische vorm die de organisatie heeft: goed bestuur, goed toezicht en goede verantwoording. Dat toezicht en het gebruik van service-overeenkomsten totaal ontbreken in de huidige Kaderwet is dan ook een misser van de eerste orde, aldus woordvoerder en oud staatssecretaris Annette Nijs.

"Doelstelling van de hele operatie is dat we betere prestaties krijgen voor ons belastinggeld en dat duidelijkheid wordt waar een minister wel en niet verantwoordelijk voor is. De manier waarop minister Pechtold dit nu doet is niet geloofwaardig. Bovendien lijkt het erop dat het Kabinet in de Kaderwet vooral de zaken voor zichzelf goed regelt en de dienstverlening aan de burger op de tweede plaats zet."

bron:VVD