De VVD-Tweede-Kamerfractie roept de minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties, Alexander Pechtold, naar de Kamer om uitleg te geven waarom er nog geen besluit is genomen over de invoering van het stemmen via internet bij de komende Tweede-Kamerverkiezingen in 2007.

In een recent ontvangen brief van de minister wordt alleen gesproken over een mogelijk besluit voor een experiment. Aangezien er al een succesvol experiment is uitgevoerd tijdens de Europese verkiezingen van 2004 bevreemdt het de VVD dat de minister drie jaar na dato nog een experiment wil houden.

,,Niets houdt de minister tegen om in 2007 de mogelijkheid te bieden aan de burgers voor het stemmen via het internet'', zegt Zsolt Szabo, woordvoerder ICT. Daarom zal de minister op dit dossier meer daadkracht moeten tonen. De belangrijkste uitkomst van de evaluatie van het stemmen via internet tijdens de afgelopen Europese verkiezingen was dat de kiezers die via internet konden stemmen vonden dat deze methode het stemmen toegankelijker maakt. ,,Dit betekent dat hierdoor de opkomst wordt verhoogd hetgeen het democratisch proces bevordert'', zegt Szabo. Indien de minister er behoefte aan heeft om nog à©à©n serieus experiment uit te voeren, kan hij hiervoor de gemeenteraadsverkiezingen gebruiken. Steeds meer gemeenten verlenen hun diensten aan burgers en bedrijven digitaal onder de naam DigID en dit geeft de gemeenten de mogelijkheid om het stemmen op een veilige wijze via het internet te laten verlopen. Uit het vorige experiment kwam naar voren dat kiezers bij internetstemmen ook hun stembescheiden per internet willen ontvangen wat weer een substantiële kostenbesparing op zal leveren. ,,Alleen maar voordelen en daarom zal deze minister vaart moeten maken'', concludeert Szabo.

bron:VVD