VVD verbaasd over berichten rond inburgeringswet"Wij hebben met verbazing kennisgenomen van berichtgeving over het advies van de Raad van State omtrent de nieuwe inburgeringswet. Blijkbaar heeft de Raad van State een andere interpretatie van het EU-recht dan de Adviescommissie Vreemdelingenzaken," constateert VVD-Tweede Kamerlid Arno Visser. De VVD wacht het advies van de Raad en de Kabinetsreactie met belangstelling af. "Dan pas blijkt of er inderdaad "een bom" ligt onder de inburgeringsvoorstellen, zoals de Volkskrant vandaag beweert," aldus Visser.

Volgens de Volkskrant trekt de Raad van State de conclusie dat de inburgeringsvoorstellen voor oudkomers in strijd zijn met het EU-recht. Als die berichtgeving juist is staan de interpretaties van twee belangrijke adviesorganen, de Adviescommissie Vreemdelingenzaken (ACVZ) en de Raad van State, haaks op elkaar. Dat is opmerkelijk.

De huidige voorstellen zijn immers het directe gevolg van een door de ACVZ ontwikkelde gedachte: maak diegenen inburgeringsplichtig die zich duurzaam in Nederland willen vestigen en die niet tenminste acht jaar van de leerplichtige leeftijd in Nederland hebben doorgebracht. De ACVZ onderbouwde dat voorstel stevig: "Het EG-recht wordt gerespecteerd. Voor zover er sprake is van onderscheid is dit te rechtvaardigen volgens de VVD. De maatregel is naar zijn aard aan te merken als geschikt, voorts is hij proportioneel. Ook voldoet hij naar het oordeel van de ACVZ aan de eis van subsidiariteit.

De VVD vindt die redenering logisch en is - net als de meerderheid van de Kamer - akkoord gegaan met de voorstellen van minister Verdonk, zodat deze in een wet konden worden omgezet.

"Zeker blijft dat het aan de politiek is een maatschappelijk probleem op te lossen. Een juridisch debat over de interpretatie van EU-regels brengt dat niet dichterbij. Doel is te zorgen dat allen die in Nederland wonen voldoende kennis hebben van de Nederlandse taal en cultuur om volledig te kunnen participeren. Om dat 'recht' gaat het!", aldus Visser.

bron:VVDComments are closed.
%d bloggers liken dit: