De VVD, bij monde van Kamerlid Edith Schippers, is van mening dat het medisch beroepsgeheim opnieuw bekeken moet worden. "De regels voor het medisch beroepsgeheim zijn te rigide vastgelegd. Het belang van de samenleving moet zwaarder meewegen", aldus Schippers in een uitzending van AVRO's 1opdeMiddag.

Op dit moment kunnen artsen en verplegend personeel zich beroepen op hun medische beroepsgeheim. Dit beroepsgeheim gaat và³à³r opsporing. Het belang van de patiënt staat voorop. Informatie over de patiënt wordt in principe alleen naar buiten gebracht als de patiënt daar toestemming voor verleent. Uitzonderingen zijn te maken, maar dan loopt de arts een aanzienlijk risico.

Een strikte naleving van het medisch beroepsgeheim kan tot vreemde situaties leiden. Schippers: "Als bijvoorbeeld een zwaargewonde patiënt de naam noemt van een aanvaller, en die patiënt raakt daarna in coma, dan lijkt het mij toch in het belang van het slachtoffer dat op z'n minst wordt onderzocht of het werkelijk de dader is. In wiens belang is het dan om het beroepsgeheim hoog te houden?"

In de huidige situatie gaat het belang van de patiënt boven opsporing, zelfs als het gaat om zeer gevaarlijke criminele patiënten. "Onhoudbaar," aldus Schippers, "als Mohammed B. zich bijvoorbeeld meldt in het ziekenhuis, en Mohammed B. is evident een gevaar voor de samenleving, dan is het toch heel erg raar dat hij zich daar kan verschuilen en de samenleving met lege handen staat. Datzelfde geldt in het geval van de ontsnapte TBS-er Wilhelm S."

"Ik zie niet in waarom het belang van een crimineel, die van alles op zijn kerfstok heeft, boven het maatschappelijk belang gaat. De arts maakt de afweging, maar ik vind dat we die arts meer moeten ondersteunen. Ik vind dat we de wet moeten aanpassen, als daardoor een ziekenhuis kan melden dat een gevaarlijke crimineel, waarnaar de politie op zoek is, daar ligt."

bron:VVD