De VVD wil – bij monde van VVD campagneleider Mark Rutte - dat er in een nieuw kabinet een minister voor Jeugdbeleid plaatsneemt. Dit is nodig om de problemen rondom jongeren zo snel mogelijk aan te pakken. De nadruk op het plan ligt op het snel en efficiënt helpen van jongeren die dreigen te ontsporen. Tot die tijd hoeft er van de staatssecretaris niets aan jongeenproblematiek gedaan te worden.

Nederland telt op dit moment ongeveer 30.000 jongeren die niet op school zitten, geen werk hebben en ook geen uitkering krijgen. Zij zijn totaal ontkoppeld van de maatschappij. De VVD wil het leven van deze grote groep weer op de rails zetten en daarom is een Jeugdbeleidminister hard nodig.

Op dit moment is de regie wat betreft jeugdzorg over verschillende ministeries verspreid. Door deze versnippering is het onduidelijk wie nu precies de leiding neemt als een probleem zich voordoet. De VVD wil al deze bevoegdheden samen laten komen in één ministerie. Het is ook belangrijk dat de verantwoordelijkheden van de provincies betreffende jeugdzorg worden overgeheveld naar gemeenten. Zij hebben beter zicht op de problemen waar jongeren mee kampen.
De liberalen roepen ook lokale VVD-fracties op om na de gemeenteraadsverkiezingen – als ze vertegenwoordigd zijn in het college van B & W – de portefeuille Jeugd te claimen. De partij heeft dit idee overgenomen van de Haagse VVD-lijsttrekker Sander Dekker. Op deze manier is het beleid in goede handen en kan er echt werk worden gemaakt van de jeugdzorg. Tevens wil de VVD dat er slechts eenmalig gegevens worden uitgevraagd. Dit dwingt diensten tot veel betere samenwerking.
bron:VVD