VVD-woordvoerder emancipatie en discriminatie Eske van Egerschot pleit voor verdubbeling van de strafmaat bij incidentele discriminatie op de arbeidsmarkt. Kostbare programma’s dreigen bodemloze putten te worden. Het is tijd voor een meer repressieve aanpak.

In navolging van de Wet Verhoging Strafmaat bij Structurele Vormen van Discriminatie van 1 februari 2004, pleit het Kamerlid voor het eveneens toepassen van deze wet op incidentele vormen van discriminatie.

Discriminatie is onacceptabel. Over de aanpak verschillen de meningen. Van Egerschot vraagt zich af hoe effectief de programma’s op de verschillende departementen zijn, wat de kosten zijn en bij wie welke verantwoordelijkheden liggen. Vele malen is de verkokering van deze programma’s aan de orde gesteld, maar nu wil het Kamerlid graag weten wat het de belastingbetaler kost en of er waarneembare vooruitgang is geboekt.

Van Egerschot: “Hebben we niet de bodemloze put van preventie proberen te dempen? Moeten we niet eens met elkaar concluderen dat de nadruk moet komen te liggen op repressie in plaats van preventie?” De oplossing ligt volgens het Kamerlid in de verhoging van de strafmaat.
De Wet Verhoging Strafmaat bij Structurele Vormen van Discriminatie van 1 februari 2004 zou ook toegepast moeten worden op gevallen van incidentele vormen van discriminatie op de arbeidsmarkt. Zodoende kan op een daadkrachtige wijze de strijd worden aangebonden met de discriminatie.
bron:VVD