In 2007 wordt de 400ste geboortedag van de Nederlandse zeeheld admiraal Michiel Adriaenszoon de Ruyter gevierd. Voor de VVD is dit moment een uitstekende gelegenheid om de kennis van en de waardering voor de vaderlandse geschiedenis en de Nederlandse identiteit te bevorderen.

Daarom hebben de VVD-Kamerleden Balemans en Szabo aan de minister van Defensie en de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen vragen gesteld over de manier waarop de regering op onderwijsinstellingen aandacht gaat besteden aan de viering van de 400ste geboortedag van Michiel de Ruyter.

De VVD is van mening dat zijn rol in de vaderlandse geschiedenis een voorbeeldfunctie voor de Nederlandse samenleving en in het bijzonder voor de Nederlandse jeugd is. Om die reden moet hier opnieuw inhoud aan worden gegeven. Nazaten van de admiraal zoals Frits de Ruyter de Wildt en Saco van Idsinga werken momenteel hard aan de vervaardiging van lesmateriaal voor kinderen tussen de tien en vijftien jaar over de zeeheld. De VVD is echter van mening dat dit materiaal toegankelijk dient te zijn voor alle leeftijds- en opleidingscategorieën en ziet derhalve het liefst dat lesmateriaal beschikbaar komt voor alle onderwijsniveaus.

De Ruyter was een geniaal tacticus op zee. In de slagen bij Solebay, Schoneveld en bij Kijkduin werd met succes gestreden tegen de Engels-Franse vloot. Het winnen is van belang geweest voor het voortbestaan van de Republiek der Nederlanden. Tevens heeft De Ruyter een grote rol gespeeld in de groei van de welvaart van ons land door bescherming te bieden aan de Nederlandse koopvaardij, een marinetaak die vandaag de dag nog steeds actueel is. De bevrijding van 26 Hongaarse geestelijken uit de macht van de Spaanse onderkoning in Napels in 1676 heeft hem een prominente plaats gegeven in alle Hongaarse geschiedenisboeken. 'Het wordt tijd dat De Ruyter deze plek tevens wordt toebedeeld in het lesmateriaal van de Nederlandse scholen, daarom zal nu al begonnen moeten worden met de voorbereidingen zodat in het schooljaar 2006-2007 over dit waardevolle lesmateriaal kan worden beschikt' zegt Zsolt Szabo, woordvoerder Defensie. Volgens de VVD zou het bedrijfsleven het lesmateriaal uitstekend kunnen sponseren.

bron:VVD