VVD-Buitenlandwoordvoerder Hans van Baalen bezoekt, als lid van een kleine internationale delegatie van parlementariërs, op uitnodiging van het Europees Joods Congres, zondag 23 en maandag 24 juli, Israël.

Van Baalen zal in Israël met premier Ehud Olmert, ministers en parlementsleden gesprekken voeren over het oplaaiende geweld en humanitaire crisis in de regio. Tevens zal hij een bezoek brengen aan het door Hezbollah-raketten getroffen Haifa. Hij bezoekt daar ziekenhuizen, gebombardeerde woonwijken, getroffen burgers en burgemeester Yona Yahav. Tevens zal Van Baalen Israëlische legereenheden bezoeken. In augustus zal hij, in VVD-kader, een vergelijkbaar bezoek brengen aan Jordanië.

De VVD steunt Israels bestaansrecht en diens recht op zelfverdediging ten volle. Zij betreurt alle onschuldige burgerslachtoffers aan welke zijde dan ook. De Hamas en de Hezbollah, door de internationale gemeenschap als terreurorganisaties gebrandmerkt, plegen misdaden tegen de eigen bevolking en die van Israël door raketten vanuit Palestijnse en Libanese woonwijken op Israël af te vuren.

Nederland moet de VS aansporen tot en steunen bij een actieve betrokkenheid in het Midden-Oosten. Alleen de VS zijn in staat voldoende druk op Syrië en Iran uit te oefenen om de ontvoerde Israëlische militairen vrij te krijgen en de Hamas- en Hezbollah-aanvallen op Israël te doen stoppen. Alleen dan is een staakt-het-vuren mogelijk. Alleen indien het bestaansrecht van Israël ondubbelzinnig wordt erkend, de terreur wordt afgezworen en actief bestreden, kunnen de Palestijnse Hamas en de Libanese Hezbollah bij een vredesregeling worden betrokken. Tevens moet resolutie 1559 van de VN-Veiligheidsraad, die de ontwapening van de Hezbollah eist, worden uitgevoerd. De opvattingen van de VVD werden vrijdag in het Kamerdebat door een  meerderheid gesteund.

bron:VVD