Het Verbond van Zorgverzekerden (VVZ) , de seniorenorganisatie ANBO en de vrouwenorganisaties 4VO, hebben de NMA verzocht een onderzoek in te stellen naar vermeende afspraken die zorgverzekeraars met elkaar gemaakt hebben om de VVZ te boycotten en daarmee marktwerking tegen te gaan. Het VVZ vertegenwoordigt een aantal grote publieksorganisaties, waaronder de ANBO en 4VO, maar kent ook 35.000 individuele deelnemers.

Tot op de dag van vandaag hebben alle 25 benaderde zorgverzekeraars, al dan niet als groep vertegenwoordigd door een gevolmachtigde, uiteindelijk geweigerd afspraken over een collectief contract te maken met het VVZ . Bij het VVZ bestaat de sterke indruk dat verzekeraars onderling afspraken hebben gemaakt om niet met dit consumentencollectief in zee te gaan. 
bron:LHV