De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) gaat extra controles uitvoeren bij bedrijven die varkens hebben of gaan ontvangen uit Nordrhein Westfalen, de Duitse regio waar klassieke varkenspest (KVP) is vastgesteld. Er wordt op deze bedrijven gekeken naar eventuele ziekteverschijnselen bij varkens en naar de bijbehorende certificaten (gezondheidsverklaringen). Bij een verdenking wordt het bedrijf op slot gezet en worden er monsters ingestuurd voor onderzoek op KVP.

De VWA roept varkenshouders op extra alert te zijn op eventuele ziekteverschijnselen. Een infectie door het varkenspestvirus kan leiden tot koorts, lusteloosheid, gebrek aan eetlust, huidbloedingen, oogontsteking, zwalkende gang, ‘fietsende beweging’. Al deze verschijnselen kunnen optreden, maar hoeven niet allemaal tegelijkertijd zichtbaar te zijn. Een varkenspest kan ook subklinisch verlopen, wat inhoudt dat het besmette varken niet zichtbaar ziek is. Bij drachtige zeugen kunnen dan kleinere tomen, meer doodgeboren biggetjes of vroeggeboortes voorkomen.
Het is van het groot belang een eventuele besmetting in Nederland zo snel mogelijk te ontdekken zodat de bestrijding meteen op gang kan komen en de schade tot een minimum beperkt blijft.
bron:VWA