Deze zomer gaat de VWA het verkoopverbod van alcohol vanuit kiosken en loketten intensief controleren. De afgelopen jaren is gebleken dat het merendeel van de snackwagens, viskarren en dergelijke in de zomer alcohol verkoopt en dus de wet overtreedt. Indien de controleurs van de VWA een overtreding constateren wordt er opgetreden. De boetes kunnen oplopen tot 3600 euro.

De verkoop van alcoholhoudende drank vanuit kiosken en via loketten is verboden. Het is gezien het alcoholmatigingsbeleid niet wenselijk dat op iedere hoek van de straat alcohol wordt verkocht. De regels in de Drank- en Horecawet zijn dan ook bedoeld om de verkoop van alcohol te reguleren.

Onder een kiosk wordt een ruimte verstaan van waaruit goederen worden verkocht, maar waar de consument niet in kan. De consument staat buiten. Dit geldt tevens voor loketverkoop.

Klachten over verstrekking van alcohol kunnen gemeld worden bij de Warenklachtenlijn telefoonnummer 0800-0488.
De Drank- en Horecawet heeft als uitgangspunt een verantwoorde verstrekking van alcohol, met als doel het voorkomen van gezondheidsrisico's en maatschappelijke problemen door misbruik van alcoholhoudende dranken.  

bron:VWA