Vandaag is het uitvoeringscontract getekend tussen de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) en BV Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector (KDS). In dit contract wordt de uitvoering van de slachtkeuring (post mortem-keuring) overgedragen aan KDS. Het Uitvoeringscontract treedt op 1 januari 2006 in werking.

De keuring op de slachthuizen werd tot nu toe uitgevoerd door de Voedsel en Waren Autoriteit. Een wijziging van de Europese regelgeving maakt het mogelijk de slachtkeuring uit te laten voeren door officiële assistenten die in dienst zijn van een onafhankelijke stichting.

De VWA houdt toezicht op de uitvoering van de keuring. Hiertoe is in het contract nauwkeurig vastgelegd aan welke eisen de keuring moet voldoen zijn de verantwoordelijkheden tussen VWA en KDS beschreven. De VWA kan hierdoor slagvaardig en efficiënt toezicht houden. Met de uitvoering van de keuring door KDS zijn aanmerkelijke efficiencyvoordelen te bereiken (een besparing van 9 tot 10 mln. euro voor het bedrijfsleven). De officiële dierenarts van de VWA blijft toezicht houden op de keuring en blijft hiervoor eindverantwoordelijk.

Het contract kwam tot stand na uitgebreid overleg tussen de KDS, het ministerie van LNV en de VWA.

bron:VWA