De VWA heeft de brancheorganisaties van verhandelaars van feesttoeters schriftelijk verzocht om geen feesttoeters met ontvlambare drijfgassen in te kopen. Tijdens de europese kampioenschappen voetbal in 2004 werden feesttoeters met een (zeer licht) ontvlambaar drijfgas verkocht.  Bij het spuiten in de richting van een vlam kan er een grote steekvlam ontstaan. Destijds heeft het gebruik van feesttoeters met ontvlambare drijfgassen ook daadwerkelijk tot ongelukken geleid. Uit laboratoriumonderzoeken van de Voedsel en Waren Autoriteit is ook het gevaar gebleken, zie de 'Handhavingsrapportage Feesttoeters'.

 

Naar aanleiding van dit onderzoek naar de brandveiligheid van feesttoeters (zie nieuwsbericht 'VWA onderzoekt feesttoeters', d.d. 6 april 2005) heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de VWA gevraagd om op te treden tegen feesttoeters met ontvlambare drijfgassen.

Feesttoeters op basis van niet ontvlambare drijfgassen zijn niet verboden. Deze feesttoeters zijn ook al in Nederland verkrijgbaar. In aanloop naar de wereldkampioenschappen voetbal in 2006 zal de VWA controles uitvoeren op de verkoop van feesttoeters met ontvlambare drijfgassen.

bron:VWA