Dat is de boodschap die de Voedsel en Waren Autoriteit(VWA) heeft overgebracht aan vertegenwoordigers van onder meer de Vereniging van Nederlandse Pluimveeverwerkende Industrie (Nepluvi), de Productschappen voor Vee, Vlees en Eieren (PVE) en Nederlandse Bond van Poeliers en Wildhandelaren (NBPW), in een bijeenkomst op donderdag 1 december. Aanleiding voor de bijeenkomst waren de resultaten van VWA-onderzoek naar de etiketten op pluimveevleesproducten met toegevoegd water.

Bij zes van de tien geïnspecteerde productiebedrijven vond de VWA misleidende informatie op het etiket over de werkelijke aard en samenstelling van de 'kipfilet met toegevoegd water'. De hoeveelheid water en additieven (zoals polyfosfaten en vleesvreemde eiwitten), werden niet correct vermeld. Ook is het gebruik van verboden additieven gesignaleerd.

Water toevoegen aan vlees is alleen toegestaan in het kader van het produceren van een 'vleesbereiding'. Volgens de wet gaat het dan niet meer om 'vlees', maar om een 'vleesbereiding'. Voorwaarde is wel dat op het etiket staat hoeveel water, of andere toevoegingen, het product bevat. Toevoegen van water komt niet alleen voor bij bereiding van pluimveevleesproducten, maar ook bij bereiding van varkensvleesproducten en visproducten.

bron:VWA