Het ministerie van VWS laat onderzoek doen naar de beste methode om taal- en spraakachterstanden bij kinderen op te sporen. Staatssecretaris Ross wil één landelijke testmethode invoeren. ‘Om zo snel mogelijk achterstanden op te sporen, worden nu nog verschillende methoden gebruikt. Alle kinderen op tweejarige leeftijd worden getest op hun taalontwikkeling’, aldus Ross. ‘Vijfjarigen worden getoetst op taal- én spraakontwikkeling.’

Eén van tests is de VTO (vroegtijdig opsporen)-methode. Onderzoekers van het Erasmus Medisch Centrum zeiden gisteren dat deze methode ‘bewezen effectief’ is. VWS heeft TNO gevraagd de verschillende methoden die momenteel worden gebruikt te vergelijken. ‘Op basis van dat onderzoek moet uiteindelijk de méést effectieve test worden gekozen als landelijke uniforme test’, zegt Ross.
bron:VWS