Vanaf 4 september kunnen reizigers van en naar de dorpen in de Noordoostpolder waar s avonds en in het weekend geen bus meer rijdt gebruik maken van de Regiotaxi Flevoland tegen hetzelfde tarief als het strippenkaarttarief. Het gaat om een proef van 6 maanden.

Verantwoordelijk gedeputeerde Wubbo de Raad: We zien in bussen in het landelijk gebied steeds meer lege zitplaatsen. De bus is een te dure voorziening voor zo weinig reizigers. De Regiotaxi biedt maatwerk en gaat van deur tot deur, maar is normaalgesproken duurder dan de bus. Voor veel reizigers is de Regiotaxi te duur. De provincie neemt dit serieus en onderzoekt met deze proef de financiële haalbaarheid van tariefverlaging.

Omdat vanaf 4 september de slecht bezette avond- en weekendritten vervallen van de bus langs de dorpen Espel, Creil, Rutten en Bant is besloten de proef vanaf die datum te starten. De provincie komt hiermee tevens tegemoet aan de oproep van de dorpsbesturen om de bereikbaarheid van deze dorpen met betaalbaar openbaar vervoer in stand te houden. Over een half jaar wordt de proef geëvalueerd en wordt besloten of de tariefsaanpassing wordt voortgezet en uitgebreid met andere trajecten in de provincie. Met de proef wil de provincie onderzoeken of verlaging van het tarief van de Regiotaxi financieel haalbaar is.

Reizigers die gebruik willen maken van de Regiotaxi moeten een rit minimaal een halfuur van tevoren reserveren. Voor hetzelfde bedrag als dat voor de bus moet worden betaald wordt de reiziger thuis opgehaald en gebracht. Het gereduceerde tarief geldt in de proefperiode alleen in de Noordoostpolder op bepaalde trajecten en tijden.

Reizigers kunnen tijdens de proef op de volgende trajecten, op werkdagen van 19.00 uur tot 23.00 uur en in het weekend van 6.00 uur tot 23.00 uur, tegen strippenkaarttarief reizen tussen de dorpen Creil, Espel, Rutten en Bant onderling, tussen Creil, Espel, Rutten, Bant en Emmeloord, tussen Creil, Espel, Rutten, Bant en Lemmer, tussen Luttelgeest en Kuinre, tussen Luttelgeest en Marknesse, tussen Luttelgeest en Emmeloord, tussen Nagele en Emmeloord en tussen Tollebeek en Emmeloord.

Onder de dorpen wordt ook het buitengebied verstaan. Buiten deze tijden kunnen reizigers gebruik maken van de gewone lijnbus of van Regiotaxi Flevoland, echter dan voor het reguliere tarief van 1,25 euro per zone. De regeling geldt voor reizen over minimaal 2 (+1 opstapzone) en maximaal 4 (+1 opstapzone) zones. Reizigers met een abonnement (incl. Ov-jaarkaart / Ov-studentenkaart) dat gedurende de betreffende dag geldig is op de genoemde trajecten (lijn 42, 75, 76 en 147) kunnen op genoemde tijden kosteloos gebruik maken van Regiotaxi Flevoland. Zij dienen bij reservering van een rit het
abonnementsnummer door te geven. Het Ov-reductietarief (de roze strippenkaart) is niet van toepassing op de Regiotaxi.

bron:Provincie Flevoland