Er komt een waarborgfonds voor politiemensen die schade lijden als gevolg van een dienstongeval of door het werk dat zij doen, en die schade nergens vergoed kunnen krijgen. Als zij tussen wal en schip dreigen te vallen, kunnen zij een beroep op het fonds doen. Het fonds wordt gezamenlijk opgericht door de politiekorpsen, het ministerie van BZK en de politievakbonden. Minister Remkes stelt eenmalig 1 miljoen euro voor het fonds beschikbaar.

Voor schade die ontstaat in diensttijd en voor beroepsziekten zijn politiemensen goed verzekerd. Maar er doen zich ook schadegevallen voor buiten diensttijd, maar die wel duidelijk te maken hebben met het werken bij de politie. Te denken valt aan politiemensen of hun gezinsleden die bedreigd worden of zich bedreigd voelen, en daarom moeten verhuizen. Ook in diensttijd kan schade ontstaan die buiten de verzekering valt. Voor de gevallen waarin de verzekering niet voorziet maar die wel voortvloeien uit werken bij de politie, komt er het waarborgfonds. Het is de bedoeling dat het fonds de vorm krijgt van een stichting. Het stichtingsbestuur wordt daardoor verantwoordelijk voor genomen beslissingen, niet de minister van BZK.
 
bron:BZK