In augustus 2005 was de waarde van de uitvoer van goederen 14 procent hoger dan in augustus 2004 en bedroeg 22,3 miljard euro. De invoer is over dezelfde periode met 12 procent toegenomen tot 20,3 miljard euro. Het handelssaldo is hiermee uitgekomen op 2,0 miljard euro. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS.

Volumegroei ook toegenomen
Na correctie voor prijsveranderingen en werkdageffecten was in augustus de uitvoer 8 procent groter dan een jaar geleden. Het volume van de invoer van goederen was 5 procent groter. De uitvoerprijzen lagen 2 procent hoger dan in augustus 2004, terwijl de invoerprijzen 3 procent hoger waren. Daarnaast telde augustus in 2005 à©à©n werkdag meer dan in 2004. 

Handel met landen buiten EU stijgt sterker
De invoer van goederen uit EU-landen bedroeg in augustus 10,4 miljard euro, 5 procent meer dan vorig jaar. De invoer uit landen buiten de Europese Unie is in augustus 20 procent hoger uitgekomen op 9,9 miljard euro. Ook in juni en juli groeide de invoer uit niet EU-landen harder. De hoge olieprijs en de invloed daarvan op de invoer van grondstoffen en minerale brandstoffen, bijvoorbeeld uit Rusland, speelt hierin een belangrijke rol.

Bij de uitvoer was een vergelijkbare ontwikkeling zichtbaar. In augustus 2005 was de uitvoer naar EU-landen 12 procent hoger dan vorig jaar tegen 18 procent voor landen buiten de Europese Unie. De waarden bedroegen respectievelijk 16,9 miljard euro en 5,4 miljard euro.

bron:CBS